Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
Good Brand Good market: การประชุม TCL Global Partner Conference - Tuesday, 13 October 2015 14:39
Blue Grey Red

Hot News

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

download


เตรียมพบกับงานแสดงเครื่องจักรอุตสาหกรรมและงานขนส่งลำเลียงเพื่อการจัดเก็บครั้งที่3

ได้ในปี2018 ที่อิมแพคเมืองทองธานี ภายในงานนี้ท่านจะได้พบกับสินค้าอุตสาหกรรม พร้อมใจกันลดราคา 30%-70%

เครื่องจักรประเภทต่างๆ อุปกรณ์ในการการขนย้ายถ่ายโอนทุกชนิด งานบรรจุภัณฑ์และงานจัดเก็บ รวมไปจนถึงเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ Click

CONCRETE ASIA 2017 international exhibition and conference for the concrete and building construction industry. Click

CellScan
สวัสดีท่านผู้อ่านทุกท่านครับ วันนี้ผมจะมาขอนำเสนอนวัตกรรมที่สามารถใช้ได้กับอุตสาหกรรมเครื่องมือการแพทย์ และสามารถขยายต่อไปยังอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่นอาหารโดยเป็นเทคโนโลยีจากคุณอังคาร จารุจารีต นักวิจัยจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ หรือที่รู้จักกันในนาม เนคเทค สวทช. ครับ โดยเทคโนโลยีนี้มีชื่อว่าเทคโนโลยี CellScan  ซึ่งพัฒนามาจากวิทยาการที่ชื่อว่า Holography ที่มีต้นกำเนิดมาจากการค้นพบที่ไม่คาดฝันของ Dennis Gabor  นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบลชาวฮังการี ในปี 1947 ระหว่างการทำการทดลองเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน โดย Holography เป็นเทคนิคที่ใช้ในการบันทึกการแทรกสอดและเลี้ยวเบนของแสงที่ผ่านวัตถุโดยไม่ใช้เลนส์เป็นส่วนประกอบในการรับภาพ เทคนิคนี้เป็นการเก็บข้อมูลของแสงทั้งส่วนของ intensity และ phase ของแสงในขณะที่การเก็บภาพจากกล้องถ่ายรูปทั่วไปจะมีการเก็บเฉพาะข้อมูล intensity เท่านั้น ทำให้เทคนิค Holography สามารถนำไปต่อยอดได้มากมาย เช่น การสร้างภาพวัตถุ 3 มิติจากภาพ  hologram ของวัตถุเพียงภาพเดียวเท่านั้น หรือการอาศัยหลักการของแสงที่ส่องผ่านวัตถุต่าง ๆ ที่เป็นชนิดเดียวกัน รูปร่าง hologram ก็จะคล้ายกัน ทำให้สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์แยกแยะ หรือนับจำนวนวัตถุที่สนใจต่างๆได้ เป็นต้น ซึ่งการแยกแยะหรือนับจำนวนนี้จากเทคนิค Holography นี้ เป็นการประยุกต์ใช้งานที่ถูกนำมาใช้สร้างเป็นเครื่อง CellScan นั่นเอง

CellScan เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการนับจำนวนเซลล์แบบอัตโนมัติที่มีขนาดเล็ก โดยอาศัยหลักโฮโลแกรมดังที่กล่าวมา CellScan สามารถนับจำนวนเซลล์หรืออนุภาคชนิดใดๆตามข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูลซึ่งสามารถเพิ่มเติมข้อมูลในภายหลังได้ โดยขนาดของเซลล์หรืออนุภาคที่สามารถนับจำนวนได้อยู่ระหว่าง 3-100 ไมครอน CellScan สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในหลากหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ทางการตรวจวิเคราะห์ต่างๆในห้องปฏิบัติการ หรือทางการศึกษา เป็นต้น  CellScan อาศัยเทคโนโลยีทางด้าน Digital holography บันทึกรูปแบบการผสมรวมกันของสัญญาณคลื่นแสงระหว่างตัวอย่างกับคลื่นแสงอ้างอิง เป็นเทคโนโลยีที่อาศัยคุณสมบัติการเลี้ยวเบนของแสง และความสามารถที่แสงทะลุไปในตัวอย่างต่างๆได้ โดยรูปแบบจะแตกต่างกันไปตามความโปร่งแสง รายละเอียดสิ่งต่างๆที่อยู่ภายใน และขนาดของตัวอย่าง ข้อมูลต่างๆดังกล่าวจึงเป็นข้อมูลที่ CellScan นำมาใช้ในการนับจำนวนเซลล์หรืออนุภาคต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ

การที่ CellScan ไม่มีเลนส์เป็นส่วนประกอบในการรับภาพของเครื่อง ทำให้มีพื้นที่ในการมองเห็นมากกว่ากล้องจุลทรรศน์ 40 เท่า ในขณะเดียวกันมีระยะโฟกัสที่มากกว่ากล้องจุลทรรศน์ 400 เท่า ทำให้เมื่อมีการเคลื่อนที่ของเครื่องนั้นไม่ต้องมีการปรับแต่งเครื่อง CellScan ก็สามารถทำงานได้ การดูแลรักษาจึงค่อนข้างง่าย นอกจากนี้ตัวเครื่องยังมีขนาดเล็ก น้ำหนักประมาณ 2.2 กิโลกรัม สามารถพกพาไปใช้งานในต่างพื้นที่ซึ่งต้องทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์เพื่อการประมวลผลในการนับจำนวนเซลล์ที่สนใจและสามารถรายงาน และบันทึกผลการนับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลต่อไปได้ ถ้าสนใจสามารถส่ง email มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it


Dear readers,
Today, I will introduce for the industrial device innovation that can expand into other industrial lines.  For instance, Researcher, Mr. Ungkarn Jarujareet, National Electronics and Computer technology Center (NECTEC), has brought CellScan technology using for food.  CellScan has been developed from science named “Holography” which was discovered by coincidence of Mr. Dennis Gabor, Hungarian Nobel Prize Scientist, in 1947 during the experiment of electron microscope.
olography is a recording technic of light intervention and deviation passed material without lens in composition for image.  This technic is a data collection of light in both intensity and phase, while the image from camara will be collected only intensity.  So, Holography can bring to expand into many lines.  For example, 3D image creation from Hologram of one material or depend upon the light illumination principal shined to the same kind object by which Hologram will be in same similar appearance in order to use for the interested object analysis and differentiation counting.  Therefore, this Holography technic can apply to create CellScan machine.

CellScan is an automatic machine for the tiny cell counted.  It can count the tiny cell or any particle according to the data collected in data base.  The cell-size can be counted between 3-100 micron.  CellScan can apply in many industrial lines, such as food and beverage industry.  CellScan can also apply with Digital Holography to record the mixing between sample light wave and reference light wave.  It is a technology using the qualification of light deviation and the ability of light passing through the sample object according to the translucence, detail inside, and sample size of the material.  Therefore, all counted datas for CellScan are very accuracy.

There is no lens in CellScan for image, so that the area for vision is more than microscope 40 times.  At the same time, the focus space is more than microscope 400 times.  The machine is rather easy to maintain because of its small-sized with 2.2 kilogram light-wage together with Software for the interested data of cell processing analysis and recording.  It is no need to adjust the machine again when carrying it out to anywhere for work.

Please feel free to email me the detail informations at This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view itโดย ผศ. ดร. มงคล เอกปัญญาพงศ์ ภาควิชา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์และระบบสมองกลฝังตัว สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
By Asst. Prof. Dr. Mongkol Ekpanyapong, Microelectronics and Embedded Systems and Mechatronics, Asian Institute of Technology